De opname in 2022 tot en met het derde kwartaal bedroeg 19,56 miljoen m2, een daling van 2,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De lage leegstand van logistieke ruimten zoals distributiecentra zorgt ervoor dat gebruikers een beperkte keuze hebben in het aanbod.

Schaarse logistieke ruimte in Nederland

Door het lage aanbod worden de huurprijzen nog hoger. Verschillende locaties in Europa laten verdere stijgingen van hun tophuren zien in het derde kwartaal van 2022. Amsterdam zag de tophuren met 25 procent stijgen ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. Daarna volgen Lyon, Bristol en Kopenhagen, met respectievelijk 13, 12 en 8 procent.

Lees ook: ‘Kritiek op verdozing is soms wel érg makkelijk’

“Veel locaties in Europa hebben te maken met een historisch lage leegstand”, zegt Jim Orsel, hoofd Industrial & Logistics bij CBRE. “Het vergroten van het aanbod, meer logistiek vastgoed, wordt gehinderd door hoge financieringskosten, stijgende bouwkosten en hogere exit-yields. In Nederland komt daar de schaarste van de grond nog bij. En als gevolg van het schrappen van de bouwvrijstelling zal de bouw van logistiek vastgoed waarschijnlijk in veel gevallen worden vertraagd.”

Toename e-commerce stuwt vraag

In de afgelopen twee jaar werden volgens Orsel al talloze records op de logistieke vastgoedmarkt gebroken, en door onder andere de toename van e-commerce blijft de vraag groot. “Hierdoor is deze sector in de basis beter gepositioneerd dan veel andere commerciële vastgoedsectoren in Europa, maar ook hier worden gebruikers voorzichtiger vanwege de macro-economische vooruitzichten.”