“Met dit steuntje in de rug bij de aanschaf van een schone bestelbus slaan we twee vliegen in een klap”, meent verantwoordelijk staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). “Het is goed voor de schone lucht in onze steden en het ondersteunt ondernemers de komende jaren bij de overstap naar een elektrische bestelbus. Zo’n bus is duurder in de aanschaf, maar goedkoper in het onderhoud en gebruik.”

Korting op elektrische bestelbus

De subsidie bedraagt 10 procent van de nieuwprijs, met een maximum van € 5.000. In combinatie met de subsidie kunnen ondernemers fiscale instrumenten inzetten die een korting opleveren bij de aanschaf van een schone bedrijfswagen aantrekkelijk maken, zoals milieu-investeringsaftrek. In de voorgestelde regeling staat een aantal voorwaarden. Aanvragers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de bestelbus een minimale actieradius van 100 kilometer hebben en komt er per bedrijf een maximum aan het aantal bestelbussen waarvoor subsidie mag worden aangevraagd. Bij doorverkoop binnen drie jaar moet verkregen subsidie deels terug worden betaald.

Wie het eerst komt…

Zoals afgesproken in het klimaatakkoord loopt de regeling tot en met 2025. Er is in totaal € 185 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van schone bestelbussen. Voor 2021 is er € 22 miljoen beschikbaar subsidie, en op is op. De komende jaren loopt het subsidiebedrag terug omdat er steeds meer en goedkopere elektrische bestelbussen op de markt komen.

Op weg naar schone lucht in steden

Veel gemeenten willen schonere lucht voor de gezondheid van de mensen die er wonen en werken. Het terugdringen van luchtvervuiling is ook goed voor het klimaat. In het klimaatakkoord is daarom afgesproken dat gemeenten vanaf 2025 zero-emissiezones in mogen stellen: gebieden waar alleen bestelbussen en vrachtwagens zonder uitstoot rijden.

Het kabinet vindt het belangrijk dat er genoeg elektrische bedrijfswagens op de markt zijn en dat deze overgang geleidelijk gebeurt, met voldoende tijd voor ondernemers om in te spelen op veranderingen. Eerder bood Van Veldhoven duidelijkheid met een ruime overgangsregeling voor ondernemers.

Schone vrachtwagen

Het kabinet zet meer stappen om de logistiek schoner te maken. Ook de overstap op een schone vrachtwagen wordt volgend jaar aantrekkelijker. Daarnaast werken overheden samen met de netbeheerders hard aan een landelijk dekkend en betrouwbaar netwerk van laadpalen. Want een werknemer die zijn bestelbus mee naar huis neemt, moet die ’s nachts bij zijn huis kunnen opladen. Verspreid over Nederland starten begin 2021 meerdere proeven met publieke laadpleinen voor vrachtwagens en bestelbusjes.