Om in navolging van de uitstoot van schadelijke stoffen ook de uitstoot van CO2 verder terug te dringen en de Europese klimaatdoelen te behalen, is het volgens RAI Vereniging en Bovag van belang dat een volgend kabinet kiest voor een herziening van het autobelastingstelsel en inzet op een breed samenhangend pakket van maatregelen.  

Wegvervoer boekt veel ‘schone’ winst

Als gevolg van de scherpere Europese uitstooteisen en innovaties in verbrandingsmotoren en elektrisch vervoer is er het afgelopen decennium veel winst geboekt om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. De automotive-industrie is met ruim € 60 miljard per jaar dan ook de grootste investeerder in onderzoek en innovatie in Europa. Mobiliteit in Cijfers toont op basis van PBL-data (Planbureau voor de Leefomgeving) dat in 2019 de uitstoot NOx door het totale wegvervoer 36 procent lager was dan in 2010. De daling van NOx-uitstoot door álle bronnen tezamen bedroeg in die periode 20 procent. Het wegvervoer stootte in 2019 ook nog eens 50 procent minder fijnstof uit, terwijl alle bronnen samen een daling van 23,1 procent realiseerden.

Fijnstof door auto’s nihil

Op detailniveau zijn cijfers tot en met 2018 beschikbaar en die laten zien dat de uitstoot van stikstofoxiden van personenauto’s 11,3 procent is gedaald en die van vrachtwagens 52,2 procent. De uitstoot van PM10 nam bij de personenauto’s met 81,3 procent af en bij de vrachtwagens 78,6 procent, exclusief de uitstoot door (banden)slijtage. De totale uitstoot van CO2 door het wegverkeer in Nederland is sinds 2010 met 4,2 procent gedaald, maar daar staat tegenover dat het aantal personenauto’s, bedrijfswagens en gemotoriseerde tweewielers eind 2018 circa 10 procent hoger lag.

Over Mobiliteit in Cijfers Auto’s

Mobiliteit in Cijfers Auto’s is het naslagwerk voor iedereen die op zoek is naar feiten en cijfers over de ontwikkeling van de personenauto-, bestelwagen- en vrachtautomarkt. Naast uitgebreide data over de verduurzaming van voertuigen, bevat het naslagwerk onder meer ook achtergrondinformatie van de fiscale betekenis, de economische ontwikkeling van de sector en de ontwikkeling van de files en infrastructuur in Nederland. Het complete naslagwerk is hier te raadplegen.

Lees ook: ‘Nieuw kabinet moet ambitieuze agenda hebben voor infrastructuur’