Door de port-community-systemen van Portbase en RPIS (RiverPorts Planning and Information System) van RheinPorts aan elkaar te koppelen, kunnen de efficiëntie en transparantie in de logistieke ketens van de zeehavens tot in het achterland worden verbeterd. De naadloze uitwisseling van gegevens maakt het mogelijk om import- en exportprocessen te optimaliseren, de planning te verbeteren en het delen van informatie met stakeholders te vereenvoudigen. Dit helpt de complexiteit van de data uitwisseling in de logistieke keten te verminderen en biedt zo toegevoegde waarde aan rederijen, terminals, haven autoriteiten, verladers en andere betrokken partners. Met de start van de testfase is de eerste concrete implementatie van de intentieverklaring van de drie havens uit 2022 een feit.

Danser Group

In het ontwikkelen van de digitale verbinding, speelt het logistieke bedrijfsleven een grote rol. Een belangrijke partner in de testfase is Danser Group. Die ondersteunt de eerste stappen van het initiatief. Op basis van de ervaringen uit de testfase worden vervolgens verdere ‘use cases’ ontwikkeld.

Digitale corridor

Het uiteindelijke doel is om een digitale corridor te creëren. Dit zorgt voor een probleemloze en veilige gegevensuitwisseling, minder complexiteit en meer efficiëntie voor de binnenvaart en de haven autoriteiten. De initiatiefnemers willen dat het initiatief zo snel mogelijk voordelen oplevert voor de logistieke gemeenschap. Daarom wordt de testfase eind 2024 afgerond, zodat de eerste opschaling in 2025 kan plaatsvinden. Samen met de gemeenschap willen de initiatiefnemers de digitale corridor tussen de binnen- en zeehavens succesvol tot stand brengen en zo de toekomst van de havenlogistiek verder vormgeven.