Havenbedrijf Rotterdam heeft alle betroken partijen hiervan in kennis gesteld. In de komende maanden voert het havenbedrijf overleg met partijen hoe de CER gebruikt kan worden voor bemand vervoer van containers.

Onbemand vervoer van containers

Dat de aanbestedingsprocedure nu is stopgezet wil volgens het havenbedrijf nadrukkelijk niet zeggen dat er geen geschikte partij is die de gevraagde technologie kan leveren. "De aanbestedingsprocedure heeft wel degelijk een technisch uitvoerbaar voorstel opgeleverd van een leverancier van autonoom rijdende voertuigen”, aldus een woordvoerder. "De complexiteit van het project ligt echter niet louter in wat er technisch kan. Ook operationeel en financieel moeten de risico’s verantwoord zijn."

Toekomstig mogelijkheden autonoom transport

Bijna een jaar geleden meldde Havenbedrijf Rotterdam dat het koos voor hybride autonoom vervoer. Dat zou bijdragen aan een zo efficiënt mogelijk onderling containertransport en tegelijkertijd terminals keuzevrijheid biedt over de timing van de wijze van vervoer op hun eigen terminal.

Anno 2021 ziet het havenbedrijf in de toekomst wel degelijk mogelijkheden en veel perspectief in volledig autonoom transport van stack tot stack en zal met potentiële leveranciers en stakeholders in gesprek blijven om te bekijken hoe dit op termijn mogelijk te maken.