“Het CO2-reductiepotentieel in de transport- en logistieksector telt stevig door als je kijkt naar beter benutten, samenwerken in de keten en het reduceren van leegrijden”, zegt Bode. “Voeg daaraan toe: brandstofefficiency door de inzet van de nieuwste generatie brandstofmotoren en plug-inhybrides in combinatie met biobrandstoffen, lange zware voertuigen van 25,25 meter en de Super EcoCombi’s van 32 meter en het potentieel is groot.”

Terugdringen CO2-uitstoot

Meer efficiëntie in de sector is zeker ook van belang omdat 1 procent brandstofreductie van de hele Nederlandse transportvloot het equivalent is van 1.400 elektrische voertuigen, aldus Bode. “Alle aandacht lijkt uit te gaan naar die elektrische vrachtwagens, maar de realiteit is dat we nu pas per eind mei 2022 op 270 eenheden uitkomen. Het komt op de periode 2025-2030 aan om door te groeien naar meer dan 10.000 elektrische vrachtwagens. En dat is tegen de stroom in door een combinatie van beschikbaarheid van passend materieel vanuit de truckfabrikanten en de mogelijkheid om überhaupt zoveel wagens te kunnen opladen.”

Ondertussen zal de transportsector toch een zichtbare bijdrage moeten gaan leveren om de CO2-uitstoot de komende tien jaar al terug te brengen en bij te dragen aan de doelstellingen voor 2030. “En dat kan ook”, zegt Bode. “Dit mes snijdt aan meerdere kanten: lagere uitstoot is goed voor het klimaat, reduceert ook de kosten en het helpt mee bij behalen van de klimaatdoelstelling. En dat komt door stikstofreductie ook de agrarische sector ten goede.”

Overheid en bedrijfsleven

Daarvoor is wel nodig dat ‘silobenaderingen’ doorbroken worden en overheid en bedrijfsleven elkaar met een open agenda opzoeken, stelt de sectorspecialist. “Met oog voor het dilemma van gemeenschappelijk belang en individuele risico’s. Dat vraagt om een breder perspectief op natuur en klimaatproblemen en de bereidheid met een open mind toe te werken naar oplossingen waarmee ook echt de onderliggende doelen bereikt worden. De berekeningen van het ministerie van Financiën over de relatie tussen de klimaatdoelstelling en de stikstofreductie zijn daar een goede aanzet voor.”