Steeds meer logistieke bedrijven willen de CO2-uitstoot van hun transport kunnen berekenen en toewijzen aan hun klanten en zendingen. BigMile biedt hier oplossingen voor. UTS Nederland kiest voor samenwerking met BigMile om inzichtelijk te maken wat de CO2-uitstoot is van de dienstverlening. Bouman heeft al langer ervaring opgedaan met BigMile: “We wonnen in 2019 met Djinny Logistiek een tender voor emissieloze stadslogistiek in Den Haag. De gemeente eiste daarbij dat we de CO2-uitstoot inzichtelijk konden maken met een dashboard. Onderzoek wees uit dat er maar één systeem was dat de CO2-uitstoot inzichtelijk kon maken en dat was BigMile. We hebben geen vergelijkbaar systeem kunnen vinden en dat is er nog steeds niet.” 

Beperking CO2-uitstoot

Inmiddels heeft Djinny Logistiek twee jaar ervaring opgedaan met het inzichtelijk maken van de CO2-uitstoot. “Het is niet zo dat we met BigMile direct de CO2-uitstoot beperken, maar indirect wel. Via het dashboard hebben we inzicht in de ritten waar de CO2-uitstoot hoog is en waar we kunnen besparen. We beperken de CO2-uitstoot door transporten te combineren en door de inzet van emissieloos vervoer met elektrische voertuigen. Bij de ingebruikname van emissieloze voertuigen krijgen we onmiddellijk inzicht in de besparing in CO2-uitstoot en kunnen dat zo ook voor onze opdrachtgevers inzichtelijk maken.”

erwin bouman uts nederland co2-uitstoot
Erwin Bouman: “Via het dashboard van BigMile hebben we inzicht in de ritten waar de CO2-uitstoot hoog is en waar we kunnen besparen.”

Goede ervaringen met BigMile

De goede ervaringen zijn voor Bouman reden om met UTS Nederland aan te haken bij BigMile. “Het systeem is erg gebruiksvriendelijk. De gegevens worden door ons via een webportal ingevoerd en vervolgens uitgelezen door een TMS-systeem. We zijn nu bezig deze koppeling van ons TMS-systeem met BigMile te realiseren. Hierna kunnen wij kijken waar we de CO2-uitstoot en daarmee kosten kunnen besparen. Bij verhuizingen kan dat met name bij lokale verhuizingen, maar veel minder bij verhuizingen op grotere afstand. Dit heeft te maken met de beperkte actieradius van elektrische verhuiswagens. Dat kan nog niet emissieloos, maar de uitstoot kunnen we wel compenseren. Mede door onze deelname aan de CO2-Prestatieladder is inzicht in onze CO2-uitstoot en de vermindering ervan erg belangrijk voor ons.”

CO2-reductieprogramma Lean & Green

BigMile, mede ontstaan vanuit het CO2-reductieprogramma Lean & Green, is een platform waarmee de CO2-prestatie van bedrijven kan worden gemeten en berekend. Vervolgens kan de ondernemer stappen zetten om kosten en CO2-uitstoot te besparen. BigMile heeft volgens businessdevelopmentmanager Sven Poot verschillende toepassingen. Ten eerste kan BigMile op strategisch niveau worden gebruikt voor een managementrapportage met algemene CO2-KPI’s. Ten tweede op tactisch niveau voor het uitwerken van diverse business cases, bijvoorbeeld bij het omschakelen van bepaalde transporten van wegvervoer naar railvervoer. Als laatste is het mogelijk om BigMile op operationeel niveau te gebruiken door op transactieniveau de CO2-uitstoot te meten. “Door te koppelen met TMS-systemen, kan BigMile de benodigde data ophalen, de CO2 calculeren en de getallen terugsturen”, zegt Poot. “Vervolgens is het aan de TMS-leverancier hoe hij deze data wil gebruiken, bijvoorbeeld de aantallen meegeven op een eCMR.” Ruim 250 bedrijven gebruiken BigMile rechtstreeks of via een Lean & Green-deelnemerschap.

Lees ook:
Dyon van Gaans is de nieuwe ceo van BigMile

Dyon van Gaans is sinds 1 februari 2022 ceo van BigMile, leverancier van software voor het calculeren en analyseren van transportgerelateerde CO2-uitstoot.