De cijfers ‘Snelle indicatoren wegvervoer’ van het CBS tonen namelijk een daling van het aantal vrachtautobewegingen in Nederland. “In de weken 27 tot en met 30 daalde het wegvervoer met 11,75 procent vergeleken met 2021”, stelt het CBS. Sinds week 25 is het wekelijkse aantal vrachtautobewegingen dit jaar tussen de 9 en 21 procent lager dan dezelfde week van 2021.  

Daling internationaal wegtransport

Het internationaal wegtransport, specifiek het aantal Nederland inkomende en uitgaande vrachtauto’s, laat wekelijkse dalingen met percentages tussen de 3 en zelfs 36 procent zien. Het betreft hier vrachtauto’s die de Nederlandse grens passeren, ongeacht hun nationaliteit. 

De ‘Snelle indicatoren wegvervoer’ zijn ontstaan vanuit de maatschappelijke vraag naar snel beschikbare gegevens over de ontwikkeling van het goederenvervoer ten gevolge van en tijdens de coronacrisis. Door hun langere verwerkingstijd en lagere verschijningsfrequentie konden de reguliere vervoersstatistieken de actuele ontwikkelingen niet op de voet volgen. Het CBS werkt voor deze indicatoren samen met diverse partijen. 

Ook uit de Duitse Mautstatistieken blijkt over juni een lagere vervoersactiviteit op de Duitse Mautwegen, gemeten in afgelegde kilometers, voertuigen en aantallen Nederlandse grenspassages.

Tarieven blijven op hoog niveau

“De daling van de Europese vraag zou de opwaartse druk op de vrachttarieven voor het wegvervoer moeten vertragen”, stelde Upply-ceo Thomas Larrieu eerder deze maand. Hij concludeerde dat wegvervoerders dus te maken hebben met een geringe vervoersvraag, maar dat zij ook nog steeds geconfronteerd worden met aanzienlijke kostenstijgingen, en dat de tarieven dus de komende maanden waarschijnlijk op een hoog niveau blijven. Met andere woorden: minder vraag, dus meer concurrentie en druk op tarieven. Zeker is dat het aantal Nederlandse wegvervoerders is gestegen. En de tarieven zijn inderdaad gestegen, voor een belangrijk deel om daarin de toegenomen kosten door te berekenen. Maar per deelmarkt kunnen aanzienlijke verschillen bestaan.