In deze uitvoeringsagenda stadslogistiek staan afspraken over steden die volledig schoon worden bevoorraad, waar vervoerders en ondernemers goed hun werk kunnen doen. Steden door het hele land voeren vanaf 2025 een zero-emissiezone in, zodat ze volledig schoon bevoorraad worden. Ondernemers kunnen met subsidie overstappen op een schone bestelbus of vrachtwagen. Zo worden steden gezonder en prettiger om in te wonen en te werken en gaat de uitstoot van schadelijke gassen en fijnstof naar beneden.

Uitvoeringsagenda stadslogistiek

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Nu we meer thuis zijn valt op hoeveel bestelbusjes en vrachtwagens er rondrijden in de steden. De afspraken die we vandaag maken zorgen ervoor dat het vanzelfsprekend wordt dat over een aantal jaar in de stad de schappen vol liggen, het afval wordt opgehaald en je pakje er op tijd aankomt, maar dan zonder uitlaatgassen en CO2-uitstoot. Ik vind het heel mooi om hier samen met steden en de transportsector in op te trekken. Dit is Nederland transportland op zijn best.”

Zero-emissiezones

Veertien steden hebben al formeel aangekondigd in 2025 een zero-emissiezone in te voeren. Naar verwachting loopt dat aantal rond de zomer op tot ongeveer dertig, verspreid over Nederland. Concreet betekent dat dat er in hun stad op termijn alleen nog volledige uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens rijden.

Een van de veertien steden die al heeft besloten tot de invoering van de zone in 2025 is Tilburg. Wethouder Oscar Dusschooten: “We zetten in op een duurzame en schone stad en om dit te bereiken denkt het gemeentebestuur in kansen en mogelijkheden. Voorbeelden zijn een dekkend netwerk van laadpalen in 2025 en de ambitie om op 1 januari 2025 een zero-emissiezone in te voeren voor logistiek vervoer binnen de Ringbanen. Dit soort initiatieven is noodzakelijk voor het verbeteren van de luchtkwaliteit én ze passen goed in ons streven naar bewustwording. Want het vervoer van de toekomst moet emissieloos, duurzaam en schoon zijn."

In samenwerking met logistiek

Belangrijk doel van de afspraken is ervoor zorgen dat ondernemers en vervoerders hun werk in de stad goed kunnen blijven doen. Er zijn afspraken gemaakt die voor alle zero-emissiezones gaan gelden, zodat de overgang haalbaar en betaalbaar is, ook voor de kleine ondernemer. Gemeenten moeten het instellen van een zone minimaal vier jaar van tevoren aankondigen. 

'Voor transportondernemers is het belangrijk dat de transitie naar emissievrije stadslogistiek realistisch en haalbaar is'

Elisabeth Post, voorzitter Transport en logistiek Nederland

Daarnaast maakt het kabinet de aanschaf of lease van een schone bestelbus of vrachtwagen de komende jaren aantrekkelijker. Met de ondertekening van de uitvoeringsagenda is de subsidieregeling voor schone bestelbussen definitief geworden. Vanaf 15 maart kunnen ondernemers tot € 5.000 subsidie krijgen bij aanschaf of lease van zo’n bestelbus. Ook komt er de komende jaren extra aandacht voor de kleine ondernemers om hen te helpen bij de overstap. Bovendien maakte Van Veldhoven eerder deze maand bekend dat ook voor schone vrachtwagens in maart het subsidieloket opengaat. Provincies en gemeenten zijn met de netbeheerders volop aan de slag om te zorgen dat er genoeg laadpalen op plek staan waar ze nodig zijn. Nederland is koploper in Europa bij de aanleg van laadpalen.

Emissievrije stadslogistiek

Brancheorganisaties, ondernemersverenigingen en vervoerders zijn nauw betrokken bij de uitvoering van de uitvoeringsagenda stadslogistiek. “Met het tekenen van de uitvoeringsagenda zetten we een belangrijke stap richting emissievrije stadslogistiek”, zegt Elisabeth Post, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. "Voor transportondernemers is het belangrijk dat de transitie naar emissievrije stadslogistiek realistisch en haalbaar is. Daarom denken we graag mee vanuit de praktijk. Waar moeten laadpalen staan? En waar kunnen we slim samenwerken om bijvoorbeeld aan de rand van de stad goederen te combineren? We zijn een ambitieuze sector, maar maken de overgang naar emissievrije stadslogistiek niet alleen. Daarom is samenwerking met alle betrokken partijen van essentieel belang.”

Uitsluiting plug-inhybridevoertuigen

Ook RAI Vereniging is blij met de komst van zero-emissiezones voor stadslogistiek in Nederland en bijbehorende aanschafsubsidie voor een elektrisch aangedreven bestelbussen (Seba). Volgens RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck is het van groot belang om er voor te zorgen dat ondernemers en vervoerders hun werk in steden optimaal kunnen blijven doen. "Er zijn heldere uniforme afspraken gemaakt die voor alle emissiezones gaan gelden, zodat de overgang haalbaar en betaalbaar is, ook voor de kleine ondernemer. Gemeenten moeten bijvoorbeeld het instellen van een zone minimaal vier jaar van tevoren aankondigen.”

'Voor een realistische overgang is het van belang om alle beschikbare zero-emissietechnieken in te zetten en ondernemers de keuzevrijheid te geven'

Steven van Eijck, voorzitter Rai Vereniging

RAI Vereniging betreurt het dat de subsidieregeling zich beperkt tot volledige batterij- en waterstof-elektrisch aangedreven bestelwagens en plug-inhybridevoertuigen uitsluit. Van Eijck: “Voor een realistische overgang is het van belang om alle beschikbare zero-emissietechnieken in te zetten en ondernemers de keuzevrijheid te geven.”

Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2025 minimaal dertig steden zijn waar een zero-emissiezone voor stadslogistiek is ingevoerd. De invulling van deze ambitie uit het klimaatakkoord ligt dus binnen handbereik. Dat is een belangrijke stap op weg naar volledig uitstootvrij wegverkeer in 2050. Het invoeren van deze zero-emissiezones scheelt in 2030 circa 1 megaton CO2 per jaar. Dat is vergelijkbaar met de totale jaarlijkse uitstoot door aardgasgebruik van alle huishoudens in Den Haag en Rotterdam samen. Daarnaast wordt de lucht veel schoner. Het verkeer is in de stad de belangrijkste bron van luchtverontreiniging die mensen direct inademen. Nederland is het eerste land ter wereld waar steden een dergelijke zone in kunnen voeren.