Nederland staat de komende jaren voor een grote verduurzamingsopgave, ook in de transportsector. Nieuwe technologieën ontwikkelen zich snel, maar niet snel genoeg om alle klimaatdoelstellingen te halen. Naast elektrificatie en waterstof zijn de komende decennia hogere mengsels van biodiesel dringend nodig in transportsectoren die lastig te verduurzamen zijn. Daaronder vallen ook zwaar wegtransport en scheepvaart, waar alternatieve technologieën nog niet schaalbaar zijn. De Nederlandse biodieselsector doet nu een beroep op de overheid om de voordelen van afvalbiobrandstoffen te benutten om de broodnodige vermindering van de uitstoot in deze transportsectoren te verwezenlijken. Volgens de organisatie kunnen de emissiereducties gemakkelijk worden verdrievoudigd door de maximumhoeveelheid biodiesel te verhogen van 7 naar 20 procent. 

Op maandag 4 juli 2022 brengt Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, een bezoek aan Rotterdam om kennis te maken met de verschillende partijen die actief zijn op de Nederlandse biobrandstoffenmarkt. Namens de Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA) zullen vertegenwoordigers van Bio Oil Group en de Chevron Renewable Energy Group aanwezig zijn om die boodschap over te brengen.