De ondertekenaars willen dat er extra aandacht komt voor het verminderen van lichamelijke belasting. Ze willen hun kennis delen via praktijkvoorbeelden. Pakketvervoerders kunnen zich aansluiten bij de code verantwoord tillen.

Zwaardere pakketten

De code verantwoord tillen is een initiatief vanuit de TLN-deelmarkt Verenigde Koeriers- en Expresbedrijven, DHL, DPD, Packs en PostNL. Bestuursvoorzitter Elisabeth Post: “Het pakketvolume is afgelopen jaren fors toegenomen." Daarom moeten pakketbezorgers worden beschermd tegen overbelasting.

Lees ook: Vitaliteit is een rendabele investering

Om de arbeidsomstandigheden van de werknemers te verbeteren, zijn de partijen gaan samenwerken. Post: "We gaan niet alleen in gesprek met koeriers, maar ook met opdrachtgevers, zodat de pakketten in de gehele keten efficiënter behandeld kunnen worden. Er is veel mogelijk om fysieke belasting te beperken maar de kennis hierover bij bedrijven kan beter. Met goede praktijkvoorbeelden en concrete tips en adviezen maken we de informatie toegankelijk voor iedereen.”

Vijf principes

De code verantwoord tillen gaat uit van vijf principes om lichamelijke belasting terug te dringen. De principes zijn uitgewerkt met concrete voorbeelden.

1.      Het delen van kennis en ervaring op het gebied van fysieke belasting;
2.      Tilsituaties in de huidige situatie te optimaliseren;
3.      Het ontwerpen van nieuwe werkprocessen en/of werkplekken voor de toekomst;
4.      Medewerkers voorlichting en instructies geven over fysieke belasting;
5.      En het gesprek met elkaar aangaan, zoals klanten en overheid.

Aansluiten bij de code

Pakketvervoerders kunnen zich, op vrijwillige basis, aansluiten bij de code verantwoord tillen. Een bedrijf dat zich aansluit geeft daarmee aan volgens de vijf principes te gaan werken of dat al te doen. Post: “Met de code verantwoord tillen hopen wij bedrijven te inspireren om ook aan de slag te gaan en verbeteringen te treffen. Voor TLN is het belangrijk dat veel bedrijven zich aanmelden en dat er meer aandacht komt voor de fysieke belasting van koeriers bij het tillen van zware pakketten.”

Lees ook: Picnic in Utrecht: hightech-dc met hoge mate van robotisering