Dat transport- en logistieke beroepen zoals vrachtwagenchauffeurs de meest ongevallen met verzuim kennen,  is een verontrustende en verrassende conclusie van het CBS. Dit omdat er toch risicovoller sectoren en beroepen te bedenken zijn. 

Daarom is het goed dieper op de onderliggende cijfers en definities in te gaan. Zo telt het CBS werknemers die één of meer arbeidsongevallen in twaalf maanden hadden, met verzuim van één dag of meer. Dus een pechvogel die in twaalf maanden bijvoorbeeld twee arbeidsongevallen heeft gehad met meer dan één dag verzuim, weegt even zwaar als de werknemer met één arbeidsongeval met één dag verzuim.

Vrachtwagenchauffeurs en bedieners van mobiele machines

Daarnaast is het goed te weten welke beroepen in deze statistiek vallen onder 'werknemers in transport- en logistieke beroepen'. Dat zijn namelijk de genoemde vrachtwagenchauffeurs en bedieners van mobiele machines. Maar daarnaast ook dekofficieren en piloten, chauffeurs van personenvervoer en bestelwagens. En ook magazijnmedewerkers, laders, lossers, vakkenvullers, vuilnisophalers en dagbladenbezorgers. Een gevarieerde groep van beroepen dus.

Arbeidsongeval

Vrachtwagenchauffeurs worden met name genoemd en scoren inderdaad met vier procent aandeel hoog. Maar ze staan niet bovenaan op de lijst van beroepen van werknemers met een arbeidsongeval met één dag of meer verzuim. Een analyse van de cijfers laat meer risicovolle beroepen zien (grafiek).

Automonteurs staan verrassend op de eerste plaats van de top tien, gevolgd door de niet-verrassende politie en brandweer. Vrachtwagenchauffeurs staan op een gedeelde vijfde plaats. Hierbij geldt uiteraard dat elk arbeidsongeval er één te veel is en preventie noodzakelijk is.

Lees ook: Arbeidsongevallen vaak te voorkomen