Het initiatief voor de containerterminal werd in 2016 genomen, toen BCTN, Vos Transport Group en de gemeente Deventer gezamenlijk begonnen met besprekingen over de mogelijkheid van een terminal aan de Westfalenstraat 18-20. Na het overwinnen van diverse uitdagingen, waaronder de stikstofproblematiek, werd op 19 mei 2022 door de gemeente Deventer een omgevingsvergunning verleend voor de constructie van een verstevigde kademuur.

Inland Terminal Deventer

In februari 2023 startte aannemer Van Heteren met de bouwwerkzaamheden voor de verstevigde kademuur, die in juni 2023 succesvol werden afgerond. Op 1 september 2023 zal de gemeente Deventer het terminalterrein officieel overdragen aan Inland Terminal Deventer die de exploitatie hiervan voor zijn rekening zal nemen. In oktober en november 2023 zal het terrein verder worden verhard, zal er een kantoorgebouw worden gerealiseerd en zal het terrein worden voorzien van een hekwerk.

Duurzame verbinding voor containervervoer

De containerterminal met een oppervlakte van 7.500 m2, met de mogelijkheid tot verdubbeling in de komende jaren, beschikt over een kadelengte van 160 meter. Daarnaast is er een negatieve reach stacker aanwezig voor het laden en lossen van containers van schepen. De totale capaciteit van de terminal bedraagt 30.000 TEU. Er zullen wekelijks twee tot vier afvaarten plaatsvinden tussen de terminal in Deventer en de haven van Rotterdam, waardoor een efficiënte en duurzame verbinding wordt gecreëerd voor containervervoer.

Elektrisch varen of varen op waterstof

De Port of Deventer en Cleantech Regio kijken uit naar de realisatie van de containerterminal en de positieve impact die dit zal hebben op het verduurzamen van het transport in de regio. Het initiatief van de Lean & Green koplopers (BCTN en Vos Transport Group) om een nieuwe container terminal te openen zal niet alleen bijdragen aan een schonere en efficiëntere logistiek maar ook aan de economische groei en werkgelegenheid in Deventer en omliggende gebieden. Om het transport van containers in de toekomst nog verder te verduurzamen worden daarnaast de mogelijkheden van het elektrisch varen dan wel het varen op waterstof verder onderzocht. Inland Terminal Deventer vervult hiermee een voortrekkersrol op het gebied van verduurzaming van transport stromen.

Samen anticiperen beide bedrijven ook in het project Dreamh2aul waarbij beide bedrijven eind dit jaar twee waterstof vrachtwagens in gebruik nemen die vanwege hun eigenschappen uniek zijn in Europa. Beide hebben als standplaats Deventer en kunnen voor de terminal ingezet worden. Ook maakt Vos Transport Group veelvuldig gebruik van biodiesel HVO100 waarmee nu al tot 90% CO2-reductie wordt gerealiseerd. Kortom volop keuzes voor de klant om het voor- en natransport ook zo duurzaam mogelijk uit te laten voeren.

Duurzame logistiek

De officiële opening van de terminal zal plaatsvinden in december 2023, waarbij vertegenwoordigers van de betrokken partijen, lokale autoriteiten en andere belanghebbenden aanwezig zullen zijn. Deze mijlpaal markeert een belangrijke stap in de ontwikkeling van duurzame logistiek en draagt bij aan de verdere economische groei van Deventer en de omliggende regio.

Over BCTN

BCTN is onderdeel van de Inland Terminals Group BV die acht terminals in Nederland en drie terminals in België exploiteert. Met een capaciteit van 1.569.000 TEU, een jaaromzet van circa 130 miljoen euro en 250 medewerkers is de Inland Terminals Group een belangrijke speler in intermodaal vervoer met een uitgebreid netwerk van inland container terminals in de Benelux.

Over Vos Transport Group

Vos Transport Group is koploper op het gebied van duurzaamheid in de logistieke sector. Een van de speerpunten waar het mee bezig is, is het onderzoeken en gebruiken van de mogelijkheden van elektrisch transport en vervoer op waterstof. Het bedrijf is ervan overtuigd dat de combinatie van alternatieve brandstoffen, slimmere logistiek en verbeterde verkeersomstandigheden zal leiden tot een groenere toekomst voor de transportindustrie. Vos Transport Group is specialist in internationaal groepage- en deelladingvervoer met 470 eigen vrachtwagens op met name Scandinavië, Duitsland en UK.

Lees ook: DreamH2aul gaat waterstof vrachtwagens in Q4 op Nederlandse wegen testen.