Van Eijck prijst de beoogde invoering van een systeem van betalen naar gebruik. “Het kabinet kiest daarmee voor een eerlijker betalingssysteem. De maatregel helpt om de uitstoot van ons wagenpark te verminderen en daarmee de klimaatdoelstellingen te behalen." RAI Vereniging presenteerde eerder dit jaar samen met ANWB, Bovag, Natuur en Milieu en VNA een doorgerekend alternatief autobelastingplan om de aangescherpte klimaatdoelen te halen. Betalen naar gebruik is een belangrijk onderdeel van het plan. Als dit plan een-op-een wordt overgenomen en uitgevoerd ontstaat volgens er Van Eijck ruimte voor de noodzakelijke afbouw van vaste autobelastingen, inclusief bpm. “In de toekomst moeten we de bpm uitfaseren.”

RAI Vereniging blij met klimaatminister

RAI Vereniging is blij met de aanstelling van een klimaatminister. Voor de vereniging staat voorop dat het personen- en goederenvervoer over de weg zo snel mogelijk verduurzaamt. Om de klimaatdoelstellingen te halen is een slim overgangspad van fossiele naar zero-emissiebrandstoffen (inclusief waterstof) nodig. Belangrijk daarbij is om niet alleen op volledig elektrische voertuigen te focussen. Ook moet ruimte worden geboden aan zuinige (plug-in)hybridevoertuigen die al dan niet gebruikmaken van hernieuwbare brandstoffen. Van Eijck: “Het kabinet zet hier een belangrijke stap door investeringen in de noodzakelijke laadinfrastructuur te versnellen en bijmenging van duurzame biobrandstoffen te stimuleren. Ook doet het kabinet extra investeringen in onderzoek en innovatie van klimaatneutrale technologieën. Dit sluit goed aan bij de focus van de Nederlandse automotive (toeleverings)industrie die hierin wereldwijd een belangrijke positie inneemt.”

Afschaffing bpm-vrijstelling bedrijfswagens

Het kabinet kiest ervoor om de bpm-vrijstelling (aanschafbelasting) voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor af te schaffen. Dit raakt ondernemers hard. “Ook hier is een slim overgangspad van fossiel naar zero-emissie nodig om tot een haalbare, betaalbare overgang naar zero-emissie te komen die nu al meteen effectief bijdraagt aan minder uitstoot”, aldus Van Eijck.

Lees ook het interview met Steven van Eijck: ‘Infrastructuur heeft tot 2040 € 60 miljard extra nodig’