Het subsidiebedrag is een percentage van de verkoopprijs van het voertuig. Dat is de prijs van het emissieloze vrachtautochassis, inclusief af-fabriekopties zoals die op de overeenkomst staan, exclusief btw.

De hoogte van de Aanschafsubsidie Zero-emissie Trucks varieert. Is uw onderneming, groot, middelgroot, of klein of gaat het om een non profit-instelling? 

Emissieloze vrachtauto

Wilt u subsidie ontvangen? Dan moet u voldoen aan alle voorwaarden van de AanZET.  Alleen een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto - in voertuigcategorie N3 of N2 vanaf een gewicht van 4.250 kg - komt in aanmerking voor subsidie.

Lees ook: 5.500 elektrische bestelwagens met subsidie de weg op, € 33 miljoen beschikbaar in 2023